Samochody – praca wieloetapowa


W przedszkolu dzieci zużywają dużo chusteczek higienicznych szczególnie w okresie adaptacji. A co zrobić z pudełkami po chusteczkach? Przy okazji tematu o ruchu drogowym można skonstruować z dziećmi auta.

Co jest potrzebne?

 • Całe pudełka po chusteczkach higienicznych
 • Połówki pudełka po chusteczkach higienicznych
 • Farba tempera
 • Makaron rurki
 • Koła, światła żółte i czerwone, szyby z papieru

Przygotowanie:

 • Sklejamy całe pudełka z połówką tak, by powstał szkielet samochodu.

Wykonanie:

Etap I

 1. Dzielimy dzieci na grupki po 2-3 osoby.
 2. Rozdajemy przygotowane wcześniej pudełka po chusteczkach.
 3. Prosimy by dzieci pomalowały je na jeden kolor.

Etap II

 1. Każdą grupkę prosimy osobno.
 2. Dzieci przy pomocy kleju wikolu przyklejają przygotowane koła światła szyby oraz lusterka z makaronu.
 3. Samochody po wyschnięciu są gotowe na wystawkę. •  mgr Monika Sieradzan