O prawach dziecka


DZIECKO” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat.
Prawa dziecka są prawami człowieka.

Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne (dla starszych dzieci).

Prawa cywilne:

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do posiadania stanu cywilnego,
 • prawo do uzyskania obywatelstwa,
 • prawo do wychowywania się w rodzinie,
 • prawo do wolności religii lub przekonań,
 • prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych,
 • wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku ekonomicznego, nadużyć seksualnych,
 • wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15).

Prawa socjalne:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych.

Prawa polityczne:

 • prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych,
 • prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji.