MAŁO NAS


Mało nas, mało nas do pieczenia chleba.
Jeszcze nam, jeszcze nam ciebie tu potrzeba.
1. Dzieci śpiewają piosenkę, idąc w kole.
2. W środku znajduje się jedna osoba.
3. Na słowa: ciebie tu potrzeba: zaprasza do wnętrza jedno dziecko.
4. Ono wprowadza następne.
5. Piosenkę powtarzamy wiele razy, aż wszystkie dzieci ponownie utworzą jedno koło.